El_Spiryt

58 tekstów – auto­rem jest El_Spi­ryt.

Życie to sztu­ka dra­matyczna ku ucie­sze bogów. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2015, 14:11

Niedos­ko­nałe Anioły w niebie nie­wzruszo­nym. Nie mają wol­ności, ani cier­pienia i li­tości dla ludzkiego stworzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 września 2015, 16:31

Uni­kanie cier­pienia nie uczy­ni nas szczęśliwszymi. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 lipca 2015, 09:32

Nie ma dwóch tych sa­mych chwil, lecz w miłości jed­na chwi­la może trwać wieczność. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 kwietnia 2014, 19:21

In­dy­widualiści w społeczeństwie, są jak krop­la ge­niu­szu w prze­ciętnej lekturze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2014, 23:27

Nie za­pomi­naj o przeszlości, bo ona kształtu­je teraźniejszość. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2011, 12:00

Jeśli po­dob­ni jes­teśmy do bo­ga, to ja­ka to mu­si być des­truk­cyjna istota. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 listopada 2011, 22:04

Jes­teśmy niczym sa­mot­ne stat­ki na oceanie marzeń, sma­gane przez wichry losu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 października 2011, 13:45

Ko­go ob­chodzi co będzie "dziś", sko­ro "jut­ra" może nie być. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 stycznia 2011, 13:02

Sa­mot­ności się nie wy­biera, tyl­ko się na nią skazuje. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 listopada 2010, 23:04
El_Spiryt

. . "Życie to nieustanne cierpienie; a śmierć to nasze wybawienie. Czekamy na win odkupienie łudząc się, za dobroć zbawienie. Na padole pełnym łez, widmo wyznaczy nam egzystencji kres. Nie mamy wpływu na marny los, bo czeka na nas ognisty stos. Anielskiej trąby głos da znać; iż czeka nas piekielna kadź. Gdy wezwie Cie na rozliczenie, diabła nie ujmie zrozpaczenie"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

El_Spiryt

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 listopada 2015, 22:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie to sztu­ka dra­matyczna [...]

11 listopada 2015, 14:11El_Spiryt do­dał no­wy tek­st Życie to sztu­ka dra­matyczna [...]

11 września 2015, 16:31El_Spiryt do­dał no­wy tek­st Niedoskonałe Anioły w niebie [...]

10 lipca 2015, 12:04Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Unikanie cier­pienia nie uczy­ni [...]

10 lipca 2015, 09:32El_Spiryt do­dał no­wy tek­st Unikanie cier­pienia nie uczy­ni [...]